İkinci El Araba Alırken Yapılması Gerekenler GEZENADAM 2.el Ekspertiz Raporlu araçlar - İkinci El Araba Alırken Yapılması Gerekenler

İkinci El Araba Alırken Yapılması Gerekenler

2.el araba alım-satım işlemleri belirli belgelerin düzenlenmesi ile birlikte noterlerde yapılmaktadır. Bu işlemler, duruma göre birkaç farklı aşamadan oluşabilir.

İkinci el aracı satın alımı için noter onayına sunmadan önce birtakım belgelerin oluşturulması ve yapılması zorunlu bazı işlemlerin gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Ceza Kontrolü

Trafiğe kayıtlı bir aracın alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ilgili aracın herhangi bir vergi borcu bulunmaması gerekir. Ayrıca trafik cezası bulunup, ödenmemiş araçların da aynı zamanda alım-satımı gerçekleştirilemez.

Araç alım-satım işlemlerinde, aracın vergi borcu olmadığına dair talep edilen belge, son yasal düzenlemelerden sonra elektronik ortama aktarıldığından istenmemektedir. Araç satın almadan önce satın alınmak istenen aracın vergi borcu olup olmadığını sorgulamak ve varsa acilen ödemesini yapmak satış işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır. Durum ile alakalı anlaşmalı bankalar ve vergi daireleri aracılığı ile vergi borcu tahsilatı gerçekleştirilebilir.

Araç Muayene Durumu

Bir aracın alım-satımının yapılabilmesi için muayenesinin olma zorunluluğu aranmaktadır. Fakat olası herhangi bir yasal durumda ortaya çıkabileceklerden alıcı kişi mesul tutulacaktır. Bu durumun gerçekleşmemesi adına araç muayenesinin yapılması alıcı kişi açısından gereklidir. İlgili mecralardan araç muayene sorgulaması yapılabilir.

Zorunlu Trafik Sigortası

 

 Zorunlu trafik sigortası, motorlu taşıtlara uygulanan ve yasal olarak yapılması şart koşulan bir sigorta çeşididir. Fakat araç alım-satım işlemlerinde zorunlu trafik sigortası gerekmez. Ayrıyeten araç devri sonrası trafik sigortası iptal olmaktadır. Bu durumda alıcı kişi, aracı satın aldığı günden itibaren ilk 10 gün içerisinde zorunlu trafik sigortasını yaptırmalıdır.

Adres Kayıt Sistemi

Son çıkan kanuni düzenlemeler gereğince; satış sözleşmesinde ve tescil belgesinde mevcut halde bulunan adresin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu durumun akıbeti, ilgili kurumun resmi web sitesinden sorgulanabilir ve gerekli işlemler yapılabilir.

Satışın Gerçekleşmesi İçin Gerekli Belgeler

a-) Trafik belgesi

b-) Tescil belgesi veya tescile ilişkin geçici belge

c-) Kimlik numarası

d-) Nüfus cüzdanı

Satış işlemi birincil kişiler tarafından gerçekleştirilecek ise noter huzurunda yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının bulunması gereklidir. Fakat alım-satım işlemi ikincil kişilerce yapılacaksa vekâletnamelerin de bulunma zorunluluğu vardır.

Noter Belge Kontrolü

Aracın alım-satımına dair oluşturulmuş gerekli olan belgeler, konuya ilişkin noter tarafından kontrol edilmektedir. Belgelerin gerçekliğinde bir problemin var olması veya eksik belgenin bulunması gibi durumlarda araç üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Bu durumda noterin verdiği geri bildirime göre yeniden düzenlemeye gidilmelidir. Alıcı ve satıcı kişilerin kimlik bilgileri ve ehliyetleri de noterde sorgulanmaktadır.

Belgelerin kontrolü ve onayının ardından ilgili aracın üzerinde işlem yapılabilmesine dair herhangi bir sorun olup olmadığı elektronik kayıtlardan kontrol edilir. Herhangi bir problemin var olması durumunda aracın alım-satımı gerçekleştirilemez.

Satış Sözleşmesi

Aracın satımına dair herhangi bir engelin bulunmaması ve ilgili belgelerin eksiksiz olması neticesinde noter tarafından satış sözleşmesi oluşturulur. Alıcı, satıcı ve noter tarafından imzalanan bu sözleşme arşive eklenir.

Araç Satış ve Tescil İşlemi

Aracın satış ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için satış sözleşmesinin incelenmesi adına sicile gönderilmesi gerekir. Satış onayının gelmesi ile birlikte aracın satış işlemi gerçekleştirilebilir. Bu işlemler esnasında belge, harç, noter vb. masrafların noterce tahsil edilmesi gerekir. Tescil işlemi de yine aynı şekilde sicile gönderilerek gerçekleştirilmektedir. Son yapılan düzenlemelerden sonra aracın yeni sahibine ait tescil belgesi, alıcı kişinin adresine gönderilmektedir. Bu süreç zarfında noter tarafından geçici tescil belgesi oluşturularak alıcı kişiye verilir. Aracın önceki sahibine ait olan tescil belgeleri de noter tarafından geri alınır ve iptal edilir.